IMPRO TERAPIE

„Život není věda, ale improvizace.”
(Malcolm Parlett, Gestalt terapeut)

Impro terapie

Improvizační divadlo, respektive aplikovaná improvizace se stále častěji využívá v oblasti péče o duševní zdraví a psychoterapie. Pilotní studie z posledních deseti let pocházející především z USA, Izraele, Německa a dalších zemí mapují terapeutický potenciál nácviku improvizačních dovedností, které charakterizuje důraz na hravost, spolupráci, kreativitu, humor a spontaneitu. Další studie upozorňují na skutečnost, že impro může významným způsobem rozvíjet také samotné terapeuty a další pracovníky v pomáhajících profesích.

#ImProTerapie

#ImProTerapeut

Jako aktivní improvizátoři a zároveň psychoterapeuti se o tyto přesahy dlouhodobě zajímáme. Zejména v posledních dvou letech spolupracujeme na mapování výzkumů, psaní odborných publikací a vytváření metodologie pro využití improvizace v psychoterapii. Naším společným jazykem je Gestalt terapie, která v mnohých principech s improvizačním divadlem souzní. Zároveň věříme, že je improvizace srozumitelná a uchopitelná napříč modalitami.


Tomáš Andrášik

www.tomandrasik.cz


Barbora Krčmářová

www.barakrcmarova.cz

V psychoterapii věnujeme nepoměrně více pozornosti pláči a bolesti nežli smíchu a radosti. Využití impra v kontextu psychoterapie umožňuje tento poměr vyvážit.
(Phillips Sheesley et al., z článku o programu Comedic Improv Therapy)