O nás

Diego a Tomáš se poprvé setkali na mezinárodním workshopu Gestalt Theatre Therapy v Irsku v roce 2016, který Diego vedl. Tomáš na workshop vyrazil, protože si již několik let předtím zajímal o propojování principů Gestalt přístupu a dramatických technik v rámci osobnostně rozvojových kurzů. V Irsku navázali dlouhodobou spolupráci, která prozatím vedla k uspořádání prvního workshopu Gestalt Theatre Therapy v ČR (2017a pak 2018) a ke stáži Tomáše ve Španělsku, kde s Diegem pracoval v jeho terapeutických skupinách. 

Tomáš Andrášik

Tomáš je lektor osobnostního rozvoje a psychoterapeut v supervizní části výcviku (integrativní Gestalt). Má bohaté zkušenosti s vedením sebezkušenostních a osobnostně rozvojových skupin, především v rámci své výukové činnosti na Pedagogické fakultě MU v Brně. Ve své práci se opírá o zkušenosti s dramatickou výchovou, divadelní improvizací a dalšími paradivadelními systémy a na práci se skupinami nahlíží prostřednictvím přístupů Gestalt psychoterapie. V Gestalt Theatre našel perfektní skloubení svého dosavadního profesního i zájmového směřování, a proto se nyní zasazuje o to, aby v Česku dosud neznámý přístup Gestalt Theatre mohl úspěšně zakořenit. 
Tomášův osobní web.

Diego Marín 

Diego je Gestalt terapeut a lektor psychoterapie, který žije v Murcii na jihu Španělska, kde pracuje se skupinami i individuálními klienty. Absolvoval tříletý trénink ve španělské škole Teatro Terapia Gestalt u Claudie Fres, se kterou pravidelně spolupracuje. V současné době facilituje terapeutické skupiny Gestalt Theatre v pěti městech ve Španělsku a vede mezinárodní workshopy GTT např. v ČR, Dánsku či Irsku. Mimo terapii má bohaté zkušenosti se sociálně orientovanými paradivadelními systémy, v neformálním vzdělávání a práci se skupinami.

Lektoři a terapeuti s nimiž se na našich akcích můžete potkat:

Veronika Nýdrlová

Veronika je doktorandkou na Katedře sociální pedagogiky PdF MU v Brně, kde se podílí na výuce metod aplikovaného dramatu, osobnostně-sociální přípravy a lektoruje zde zážitkové a metodické kurzy. Od roku 2010 v České republice aktivně rozvíjí playback divadlo, se kterým se na plno seznámila na School of Playback Theatre UK. Zamilovala se do jeho možností propojení sociální pedagogiky, aplikovaného dramatu a absolvovaného výcviku v integrativní psychoterapii (Skálův institut). Počínaje rokem 2014 spoluutváří brněnskou playback skupinu Na-po-jen-i. Pracuje v terapeutické komunitě a je ve výcviku rodinné terapie psychosomatických poruch (Lirtaps).

Veronika Madler

Veronika je psycholožka a Gestalt terapeutka. Má vystudovaný čtyřletý výcvik v Gestalt terapii (IVGT) a dvouletý post-graduální výcvik v Gestalt terapii s dětmi a dospívajícími. V rámci své práce v Čechách a USA (5 let žila ve Phoenixu v Arizoně) se věnovala především problematice terapie autismu, závislostí a rodinných vztahů. V současné době má soukromou psychologickou praxi v Aliviocentru v Praze. Studuje výcvik rodinné terapie psychosomatických poruch (Lirtaps). Gestalt Theater ji okouzlil tím, jak spojuje přístup Gestalt terapie s prvky divadla a dokáže zprostředkovat intenzivní prožitky a uvědomění na cestě za sebepoznáním. V osobní rovině zde nalezla i spojení své profese s rodinnou divadelní tradicí a divadelním prostředím, ve kterém vyrůstala.

Gestalt Theatre je součástí portfolia aktivit Zázemí - terapeutické centrum, z. s. IČ: 7090137

Bankovní účet: 2601445127/2010

Spolupracujeme s:

Proraptor z.s. je naší partnerskou organizací.

Workshopy s Diegem Marínem jsou součástí nabídky vzdělávání pro psychoterapeuty INSTEP Academy, které Gestalt Stream nabízí.