O nás

Diego a Tomáš se poprvé setkali na mezinárodním workshopu Gestalt Theatre Therapy v Irsku v roce 2016, který Diego vedl. Tomáš na workshop vyrazil, protože si již několik let předtím zajímal o propojování principů Gestalt přístupu a dramatických technik v rámci osobnostně rozvojových kurzů. V Irsku navázali dlouhodobou spolupráci, která prozatím vedla k uspořádání prvního workshopu Gestalt Theatre Therapy v ČR (2017a pak 2018) a ke stáži Tomáše ve Španělsku, kde s Diegem pracoval v jeho terapeutických skupinách. 

Tomáš Andrášik

Tomáš je lektor osobnostního rozvoje, dramatické výchovy, improvizace a psychoterapeut ve výcviku (integrativní Gestalt). Má bohaté zkušenosti s vedením sebezkušenostních a osobnostně rozvojových skupin, především v rámci své výukové činnosti na Pedagogické fakultě MU. Ve své práci se opírá o zkušenosti s dramatickou výchovou, divadelní improvizací a dalšími paradivadelními systémy a na práci se skupinami nahlíží prostřednictvím přístupů humanistické a Gestalt terapie. V Gestalt Theatre našel perfektní skloubení svého dosavadního profesního i zájmového směřování, a proto se nyní zasazuje o to, aby v Česku dosud neznámý přístup Gestalt Theatre Therapy mohl úspěšně zakořenit. 
Tomášův osobní web.

Diego Marín 

Diego je Gestalt terapeut a lektor psychoterapie, který žije v Murcii na jihu Španělska, kde pracuje se skupinami i individuálními klienty. Absolvoval tříletý trénink ve španělské škole Teatro Terapia Gestalt u Claudie Fres, se kterou pravidelně spolupracuje. V současné době facilituje terapeutické skupiny Gestalt Theatre v pěti městech ve Španělsku a vede mezinárodní workshopy GTT např. v ČR, Dánsku či Irsku. Mimo terapii má bohaté zkušenosti se sociálně orientovanými paradivadelními systémy, v neformálním vzdělávání a práci se skupinami.

Lektoři a terapeuti s nimiž se na našich akcích můžete potkat:

Tereza Staňková

Tereza vystudovala psychologii na Filozofické fakultě MU a je psychoterapeutkou ve výcviku (integrativní Gestalt). Ve svém volném čase se zabývá designem zážitkových rolových her, tzv. larpů, a ráda prozkoumává, jak mohou být rolové technity užitečné pro sebepoznání, k němuž dochází mimochodem při hraní larpů nebo cíleně v terapii. Pro terapeutickou práci hledá inspiraci také v kurzech pohybové a taneční terapie a terapie zaměřené na tělo. Pracuje s mládeží jako psycholožka v dětském domově a zároveň pracuje ve společnosti využívající herní design ve firemním prostředí.


Veronika Nýdrlová

Veronika je doktorandkou na Katedře sociální pedagogiky PdF MU v Brně, kde se podílí na výuce metod aplikovaného dramatu, osobnostně-sociální přípravy a lektoruje zde zážitkové a metodické kurzy. Od roku 2010 v České republice aktivně rozvíjí playback divadlo, se kterým se na plno seznámila na School of Playback Theatre UK. Zamilovala se do jeho možností propojení sociální pedagogiky, aplikovaného dramatu a absolvovaného výcviku v integrativní psychoterapii (Skálův institut). Počínaje rokem 2014 spoluutváří brněnskou playback skupinu Na-po-jen-i. Pracuje v terapeutické komunitě a je ve výcviku rodinné terapie psychosomatických poruch (Lirtaps).

Gestalt Theatre je součástí portfolia aktivit Zázemí - terapeutické centrum, z. s. IČ: 7090137

Bankovní účet: 2601445127/2010

Spolupracujeme s:

Proraptor z.s. je naší partnerskou organizací.

Většina našich workshopů a seminářů se koná v prostorách BuranTeatru.

Workshopy s Diegem Marínem jsou součástí nabídky vzdělávání pro psychoterapeuty INSTEP Academy, které Gestalt Stream nabízí.