Workshop Gestalt Theatre in Therapy
4.-6. listopadu (November) 2022 s Diegem Marínem (ESP)

For English, please, scroll down.

Workshop určený především psychoterapeutům, dramaterapeutům a frekventantům terapeutických výcviků. Je otevřen také dalším pracovníkům v pomáhajících profesích a vzdělávání, kteří mají zájem si v prožitkově zaměřeném workshopu vyzkoušet metodu Gestalt Theatre. Gestalt theatre je expresivní přístup k terapii využívající především dramatické, divadelní a na tělo zaměřené postupy. Během workshopu se účastníci seznámí se základními principy Gestalt Theatre, která je výborným nástrojem pro práci s terapeutickými skupinami a její postupy jsou využitelné i v individuální terapii či osobnostně rozvojových skupinách. Gestalt Theatre se zaměřuje na proces rozšíření sebeuvědomění skrze pohyb, tělesnost, dramaterapeutické techniky jako jsou improvizace, budování a proměna charakterů či rolové hry. Odehrávající se fiktivní a divadelní dění se prostřednictvím improvizace znovu propojuje s implicitní pamětí, umožňuje přístup k osobním zkušenostem, přičemž dochází k rozšíření sebeuvědomění a vzniká možnost integrovat a uzavřít nedokončené záležitosti.

Lektor: Diego Marín (Španělsko) 

Diego je Gestalt terapeut a lektor psychoterapie ze Španělska. Více informací o Diegovi zde.

Termín: 4.-6. listopadu 2022
pátek: 16:30 - 20:00; sobota 10:00 - 19:00; neděle: 10:00 - 14:00

Cena: 3900 Kč

Místo: Brno, SVČ Lužánky, Lidická 50

Počet účastníků: 18 - 20

Pořádáno Zázemí - terapeutické centrum, z. s. ve spolupráci s Gestalt Stream s.r.o.

Pracovním jazykem workshopu je angličtina.


Workshop for psychotherapists, trainees in psychotherapy, facilitators of self-experiential groups, drama educators that would like to get experiential insight into Gestalt Theatre. It is an expressive approach to psychotherapy and personal development that uses in the first place dramatic and theatrical methods. In the experiential workshop, the participants will go through basic principles of Gestalt Theatre which is an especially useful tool when working with groups (both in therapeutical and personal development framework) yet its techniques are useful also in individual work with clients. Gestalt Theatre aims at fostering awareness through movement, bodywork, drama techniques as is improvisation, character building, and role-plays.

Trainer: Diego Marín (Spain)

Diego is a Gestalt therapist and trainer of psychotherapy From Spain. 

Date: 4.-6. November 2022
Friday: 16:30 - 20:00; Saturday 10:00 - 19:00; Sunday: 10:00 - 14:00

Price: 160 EUR | 3900 CZK

Venue: Brno, SVC Luzanky, Lidicka 50

Amount of participants: 18 - 20

Organized by Zázemí - terapeutické centrum, z. s. in cooperation with Gestalt Stream s.r.o.