Workshop Gestalt Theatre in Therapy
22. - 24. října (October) 2021 s Diegem Marínem (ESP)

For English, please, scroll down.

Workshop určený především terapeutům, frekventantům terapeutických výcviků, lektorům osobnostně sociálního rozvoje či dramatické výchovy, kteří mají zájem si osahat a vyzkoušet metodu Gestalt Theatre v terapii. Jedná se o expresivní přístup k terapii využívající především divadelní a pohybové techniky. Během workshopu, který proběhne prožitkovou formou, se účastníci seznámí se základními principy Gestalt Theatre, která je výborným nástrojem pro práci se skupinami a její techniky jsou využitelné i v individuální terapii či osobnostně rozvojových skupinách. Gestalt Theatre se zaměřuje na proces rozšíření sebeuvědomění skrze pohyb, tělesnost, dramaterapeutické techniky jako jsou improvizace, budování a proměna charakterů či rolové hry. Odehrávající se fiktivní a divadelní dění se prostřednictvím improvizace znovu propojuje s implicitní pamětí, umožňuje přístup k osobním zkušenostem, přičemž dochází k rozšíření sebeuvědomění a vzniká možnost integrovat a uzavřít nedokončené záležitosti.

Lektor: Diego Marín (Španělsko) 

Diego je Gestalt terapeut a lektor psychoterapie ze Španělska. Více informací o Diegovi zde.

Termín: 22.-24. října 2021 / 18 hodin workshopu
pátek: 15:00 - 20:00; sobota 10:00 - 19:00; neděle: 10:00 - 14:00

Cena: 3600 Kč

Místo: Brno, SVČ Lužánky, Lidická 50

Počet účastníků: 18 - 20

Pořádáno Zázemí - terapeutické centrum, z. s. ve spolupráci s Gestalt Stream s.r.o.

Pracovním jazykem workshopu je angličtina.


Workshop for psychotherapist, trainees in psychotherapy, facilitators of self-experiential groups, drama educators that would like to get first insight into Gestalt Theatre in Therapy. It is an expressive approach to therapy that uses in the first place dramatic and theatrical methods. In the experiential workshop the participants will go through basic principles of Gestalt Theatre which is especially useful tool when working with groups (both in therapeutical and personal development framework) yet its techniques are useful also in individual work with clients. Gestalt Theatre aims at fostering awareness through movement, body work, drama techniques as is improvisation, character building and role plays.

Trainer: Diego Marín (Spain)

Diego is Gestalt therapist and trainer of psychotherapy From Spain. 

Date: 22.-24. October 2021 / 18 hours of training
Friday: 15:00 - 20:00; Saturday 10:00 - 19:00; Sunday: 10:00 - 14:00

Price: 150 EUR | 3600 CZK

Venue: Brno, SVC Luzanky, Lidicka 50

Amount of participants: 18 - 20

Organized by Zázemí - terapeutické centrum, z. s. in cooperation with Gestalt Stream s.r.o.